Pre seniorov

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je určené ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti je najmenej IV) a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby. .

Denný stacionár

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas.

Pre mladých

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je určené ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti je najmenej IV) a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby.

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Ponuka dobrovoľníctva

Dobrovoľníctvo Páči sa Ti čo robíme? Chceš vidieť/zažiť/dozvedieť sa viac? CSS Radosť n.o. systematicky pracuje s rôznymi programami dobrovoľníctva.

Pre verejnosť

Dokumenty 448/2008 Z.z.

Tu zverejňujeme dokumenty podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách, napr. EON, výročné správy, cenníky a pod.

Verejné obstarávanie a zverejňovanie

      Dodatok č . 1 k 116_2019_DFaR Dodatok č . 1 k 116_2019_DFaRNa tomto mieste uverejňujeme povinne zverejňované zmluvy a dokumenty určené verejnosti.

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Projekty

Top
English