Pre seniorov

Denný stacionár

Denný stacionár je miesto, kde môžu seniori stráviť čas v príjemnom prostredí v spoločnosti svojich rovesníkov a majú možnosť nadviazať nové priateľstvá, zabudnúť na samotu a vyplniť voľný čas.

Pre mladých

Sociálne služby: Rehabilitačné stredisko

V Rehabilitačnom stredisku poskytujeme podporu pri získavaní alebo prehlbovaní zručností potrebných k samostatnému životu. Centrum funguje v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30 a program je rozdelený na dopoludňajšiu a poobedňajšiu časť.

Práca: Chránená dielňa

V rámci našej práce sa snažíme podporovať samostatnosť, ktorej dôležitou súčasťou je práca. Mladí so zdravotným znevýhodnením pracujú v chránenej dielni, v ponuke ktorej nájdete výrobky:

Pre verejnosť

Dokumenty 448/2008 Z.z.

Tu zverejňujeme dokumenty podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách, napr. EON, výročné správy, cenníky a pod.VS BEZ BARIÉR 2020

Verejné obstarávanie a zverejňovanie

      Dodatok č . 1 k 116_2019_DFaR Dodatok č . 1 k 116_2019_DFaRNa tomto mieste uverejňujeme povinne zverejňované zmluvy a dokumenty určené verejnosti.

GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov

Projekty

Top
English