Dokumenty 448/2008 Z.z.

Tu zverejňujeme dokumenty podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách, napr. EON, výročné správy, cenníky a pod.VS BEZ BARIÉR 2020

Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie: Krizovy plan SHM

 

Cenníky sociálnych služieb:

Cenník SS Rehabilitačné stredisko

 

EON Rehabilitačné stredisko: 20 BB RHS

 

Výročné správy:

Výročná správa 2019: VS_BB_2019

Výročná správa 2018: VS_BB_2018