Verejné obstarávanie a zverejňovanie

 

 

 

Dodatok č . 1 k 116_2019_DFaR Dodatok č . 1 k 116_2019_DFaRNa tomto mieste uverejňujeme povinne zverejňované zmluvy a dokumenty určené verejnosti.

Verejné obstarávanie

 

Zverejňovanie

Zmluva_BB_auto_bez podpisov  

Zmluva 1_2020 

Zmluva fin príspevok BB 2_2020

Zmluva 2_2020

Zmluva 3_2020

BB č. 4_2020

BB č.5_2020

Zmluva č. 6_2020_BB

Zmluva č. 7_2020_BB_4_2012