Centrum včasnej intervencie

Centrum včasnej intervencie podporuje rodiny s deťmi s ohrozeným vývinom v ich rozvoji.

Včasné diagnostikovanie problému či potenciálneho rizika vývinu u dieťaťa a adekvátna intervencia môže zásadným spôsobom pomôcť znevýhodnenému dieťaťu v jeho optimálnom rozvoji.
Centrum včasnej intervencie je komplexom odborných služieb pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi alebo deťmi s rizikovým vývinom od narodenia do siedmeho roku života.
Multidisciplinárny tím odborníkov pracuje s rodinou ako celkom a spolu s ňou hľadá optimálne možnosti podpory a pomoci. Rodinám ponúkame možnosť stretávať sa s inými rodinami v rodičovskom klube, kde si môžu vzájomne odovzdávať skúsenosti, dozvedieť sa nové informácie od odborníkov, či aktívne tráviť čas s deťmi.

V centre nájdete:
• Odborné vedenie, pomoc a podporu.
• Poradenstvo a konzultácie.
• Terapie – Montessori, Snoezelen, terapia hrou.
• Rodičovské a súrodenecké kluby (besiedky s odborníkmi).

Nájdete nás na: Matice slovenskej 13, Prešov Kontakt: cvi@barlicka.sk0908 949 711